HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid - 19 

          Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

Xem tiếp
Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

          Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng...

Xem tiếp
Thông tư Quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường 

          Ngày 5-12, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường.

 

Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2020” năm 2020 

          Thực hiện Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 –...

Xem tiếp
Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 

          Căn cứ Kế hoạch số 1518/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/12/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020,...

Xem tiếp