HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Bảng điểm kiểm tra hoạt động năm 2018 (mới cập nhật) 
Ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-SYT ngày 15/11/2018 của Sở Y tế Quảng Bình
Quyết định 628/QĐ-SYT

Bảng điểm kiểm tra hoạt động năm 2018 các đơn vị tuyến tỉnh

Bảng điểm kiểm tra hoạt động năm 2018 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố

Bảng điểm kiểm tra hoạt động năm 2018 Bệnh viện trực thuộc Sở

Bảng điểm kiểm tra hoạt động năm 2018 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (bản mới)

[Trở về]