HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nguyên nhân tử vong theo sổ A6/YTCS 

          Thực hiện Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế về việc quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã. Sở Y tế đề nghị các Trung tâm Y tế chỉ đạo các trạm y tế trực thuộc thực hiện báo cáo nguyên nhân tử vong theo sổ A6/YTCS (tải mẫu báo cáo tại đây)

 

          Báo cáo gửi về Sở Y tế (phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 10/4/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế. Gửi trước file báo cáo qua email: khtc.sytqb@gmail.com.

          Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế qua số điện thoại: 0523.827.965.

 

 Mẫu báo cáo:

[Trở về]