HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tổ chức bộ máy, lao động y tế năm 2017 

          Thực hiện công tác báo cáo tổ chức bộ máy, lao động y tế hàng năm, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

 

          - Các đơn vị chuyên khoa, y tế dự phòng tuyến tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, trường Trung cấp Y tế; các Chi cục báo cáo theo các biểu mẫu: M2.Biểu 1, M2.Biểu 3 (riêng Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo thêm biểu M3.Biểu 1)

 

          - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo các biểu mẫu: M2.Biểu 3; M3.Biểu 1; M3.Biểu 3; M3.Biểu 5.

 

          - Bệnh viện đa khoa khu vực, Bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố báo cáo theo biểu mẫu: M2.Biểu 3, M3.Biểu 1.

 

          - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo biểu mẫu: M2.Biểu 3; M3.Biểu 1; M3.Biểu 2.

 

          - Phòng Nghiệp vụ Y; Nghiệp vụ Dược; Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế báo cáo theo biểu mẫu: M2.Biểu 5.

 

          Các biểu mẫu báo cáo được gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, và đăng tải trên trên website của Sở Y tế https://syt.quangbinh.gov.vn; số liệu báo cáo tính đến hết ngày 31/12/2017.

 

          Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/01/2018 (Gửi báo cáo theo đường công văn, file báo cáo gửi về địa chỉ Email: vanphongsytqb@gmail.com)./.

 

BIỂU MẪU BÁO CÁO

 

[Trở về]