HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh thông báo:

1. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2017

2. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017

1. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2017

Chi tiết tại Kế hoạch xét tuyển số 379/KH-BV ngày 29/11/2017 của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

2. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017

Chi tiết tại Kế hoạch xét tuyển số 380/KH-BV ngày 29/11/2017 của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

[Trở về]