HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Biểu mẫu báo cáo số liệu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe 
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1725/SYT-NVY, ngày 22/10/2015 của Sở Y tế về việc báo cáo số liệu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe.
 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tải biểu mẫu tại đây

Các Bệnh viện đa khoa trực thuộc tải biểu mẫu tại đây

[Trở về]