HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Biểu mẫu báo cáo tổ chức lao động ngành y tế tỉnh Quảng Bình 

Biểu mẫu báo cáo tổ chức lao động ngành y tế tỉnh Quảng Bình

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP BIỂU MẪU THỐNG KÊ, BÁO CÁO VỀ NHÂN LỰC-TỔ CHỨC Y TẾ

 

TẢI BIỂU MẪU

TT

Đơn vị báo cáo

Biểu mẫu báo cáo

Ghi chú

1

- Các đơn vị chuyên khoa, y tế dự phòng tuyến tỉnh;

- Bệnh viện YHCT tỉnh;

- Trường Trung cấp Y tế;

- Chi cục ATVS thực phẩm tỉnh.

Tải tại đây

 

2

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Tải tại đây

 

3

- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh;

- Các Bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở;

- Các Trung tâm YT, YTDP huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở.

Tải tại đây

 

4

- Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

- Phòng Quản Lý Dược, Sở Y tế.

Tải tại đây

 

[Trở về]