HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ câu hỏi ôn tập Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi - thanh lịch ngành y tế Quảng Bình năm 2018 

CÂU HỎI HỘI THI: ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG GIỎI

* CÂU HỎI ĐÚNG NHẤT: 195 câu

 

PHẦN I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật khám chữa bệnh 40/2009/QH12
Câu 1: Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 có hiệu lực từ:
A. Ngày 01 tháng 01 năm 2009
B. Ngày 01 tháng 01 năm 2010
C. Ngày 01 tháng 01 năm 2011
D. Ngày 01 tháng 01 năm 2012
Câu 2. Luật khám chữa bệnh quy định “Người bệnh” là:
A. Người được thăm khám thực thể
B. Người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh
C. Người được chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp
D. Người thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.
Câu 3. Các hành vi bị cấm quy định trong luật khám, chữa bệnh:
A. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh
B. Cho mượn chứng chỉ hành nghề
C. Sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành
D.Tất cả đều đúng
Câu 4. Khi cấp phát thuốc cho người bệnh, người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc có trách nhiệm:
A. Thăm hỏi, động viên người bệnh
B. Kiểm tra đơn thuốc, hàm lượng, liều dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc
C. Xử lý kịp thời các tai biến do dùng thuốc
D. Ghi đầy đủ vào đơn thuốc về hàm lượng, cách dùng và thời gian dùng thuốc.
Câu 5. Luật khám chữa bệnh quy định: Người không được xin cấp chứng chỉ hành nghề:
A. Y sỹ
B. Kỹ thuật viên
C. Dược sỹ
D. Lương y
Câu 6. Mẫu chứng chỉ hành nghề do ai ban hành?
A. Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh
B. Giám đốc Sở Y tế
C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
D. Bộ trưởng Bộ Y tế
Câu 7. Người hành nghề khám, chữa bệnh có quyền:
A. Được từ chối khám, chữa bệnh nếu việc khám, chữa bệnh đó trái với đạo đức nghề nghiệp
B. Được tham gia bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn
C. Không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến.
D. Tất cả đều đúng
Câu 8. Theo luật khám chữa bệnh, việc hội chẩn được thực hiện khi:
A. Bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề
B. Người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo
C. Người bệnh điều trị và có tiến triển tốt
D. Muốn áp dụng phương pháp điều trị mới trên người bệnh.
Câu 9. Hồ sơ bệnh án đối với người bệnh tâm thần, người bệnh tử vong được lưu trữ:
A. Ít nhất 10 năm
B. Ít nhất 25 năm
C. Ít nhất 20 năm
D. Ít nhất 30 năm
Câu 10. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:
A. Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được công nhận tại Việt Nam
B. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám, chữa bệnh
C. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành
D. Tất cả đều đúng
Câu 11. Có mấy hình thức của hội chẩn:
A. 4 hình thức
B. 5 hình thức
C. 6 hình thức
D. 7 hình thức
Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT

........

TẢI BỘ CÂU HỎI (ĐỊNH DẠNG TỆP TIN: DOC)

[Trở về]