HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
Quyết định số 373/QĐ-HĐ, ngày 25/8/2016 của Sở Y tế, Ban hành Bộ câu hỏi ôn tập xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2016
[Trở về]