HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung thời gian, hình thức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 
Bổ sung thời gian, hình thức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 và Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-SYT ngày 10/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021, Quyết định số 570/QĐ-SYT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viên đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021, Công văn số 1520/SNV-CBCCVC ngày 15/9/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ sung thời gian, hình thức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức y tế năm 2021.

Để bảo đảm quyền lợi cho người dự tuyển viên chức do giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Hới và một số địa phương, Sở Y tế thông báo bổ sung thời gian, hình thức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 và Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, hình thức tuyển dụng, đối tương, tiêu chuẩn, điều kiện và các nội dung khác theo quy định:

a) Đối với Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021:

Thực hiện theo Thông báo số 2279/TB-SYT ngày 10/8/2021 của Sở Y tế và Quyết định số 697/QĐ-SYT ngày 10/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế đã được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình ngày 12/8/2021.

b) Đối với Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021:

Thực hiện theo Thông báo số 2449/TB-SYT ngày 20/8/2021 của Sở Y tế và Quyết định số 570/QĐ-SYT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Y tế đã được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình ngày 23/8/2021.

2. Thời gian bổ sung thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Tiếp tục thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với 02 kỳ tuyển dụng nêu trên đến hết ngày 25/9/2021.

3. Hình thức và địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng 01 trong 3 hình thức sau:

a) Người dự tuyển viên chức trực tiếp đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của Sở Y tế: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 13h30 - 17h00, các ngày làm việc trong tuần.

b) Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức gửi qua đường bưu chính công ích đến Sở Y tế tỉnh Quảng Bình; thời gian nộp phiếu là thời gian trên dấu văn bản đến của Văn thư Sở Y tế.

c) Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (file ảnh) qua hộp thư công vụ của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ: syt@quangbinh.gov.vn (Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là thời gian file Phiếu đăng ký dự tuyển đến hộp thư Sở Y tế tỉnh Quảng Bình).

4. Liên hệ để biết đầy đủ thông tin chi tiết

- Số điện thoại liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế: 02323822956.

- Địa chỉ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình: Số 2 đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sở Y tế thông báo để người có nhu cầu dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định./.

Văn bản thông báo số 2899/TB-SYT ngày 16/9/2021 của Sở Y tế

[Trở về]