HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
CƠ QUAN SỞ Y TẾ: PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

TT

Ngày

Người trực

Lãnh đạo

Chuyên môn

Lái xe

1

Thứ 7

29/12/2018

Ông Ngô Văn Bốn

Phó Giám đốc Sở Y tế

Ông Đinh Gian Linh

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y

0944.888.251

Ông Phan Thành Công

Lái xe 73B-1503

0823.691.222

2

Chủ nhật

30/12/2018

Ông Lê Thanh Tuân

Phó Giám đốc Sở Y tế

Bà Trương Phan Thị Hải Hà

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y

0901.998.668

Ông Phan Thành Công

Lái xe 73B-1503

0823.691.222

3

Thứ 2

31/12/2018

Ông Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc Sở Y tế

Ông Đinh Gian Linh

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y

0944.888.251

Ông Lê Văn Thiên

Lái xe 73A-00147

0916.349.717

4

Thứ 3

01/01/2019

Ông Nguyễn Đức Cường

Giám đốc Sở Y tế

Bà Trương Phan Thị Hải Hà

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y

0901.998.668

Ông Dư Vinh Hòa

Lái xe 73A-00067

0912.416.552

[Trở về]