HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Một số văn bản thông tin về COVID-19 tại Quảng Bình 
Một số văn bản về tình hình COVID-19 trên địa bàn.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Nội dung văn bản
2045/SYT-NVY 16/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 16/8/2020) Tải
2044/SYT-NVY 15/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 15/8/2020) Tải
2037/SYT-NVY 14/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 14/8/2020) Tải
2009/SYT-NVY 13/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 13/8/2020) Tải
1973/SYT-NVY 11/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 11/8/2020) Tải
1954/SYT-NVY 10/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 10/8/2020) Tải
1946/SYT-NVY 09/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 09/8/2020) Tải
1942/SYT-NVY 07/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 07/8/2020) Tải
1896/SYT-NVY 01/8/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 01/8/2020) Tải
1847/SYT-NVD 28/7/2020 Sở Y tế QB Tăng cường phát hiện sớm ca bệnh Covid-19 Tải
1828/SYT-NVY 27/7/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đến 17h30 ngày 27/7/2020) Tải
1697/SYT-NVY 10/7/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau giãn cách xã hội (từ 24/4 đến 10/7) Tải
1441/TB-KSBT 10/6/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1434/TB-KSBT 09/6/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1415/TB-KSBT 05/6/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1368/SYT-NVY 05/6/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau giãn cách xã hội (từ 02/5 đến 05/6) Tải
1412/TB-KSBT 04/6/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1408/TB-KSBT 02/6/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1294/SYT-NVY 29/5/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 02/5-08/5/2020) Tải
1246/SYT-NVY 22/5/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 02/5-08/5/2020) Tải
1208/SYT-NVY 19/5/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1188/SYT-NVY 18/5/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 18/5/2020) Tải
 1119/SYT-NVY 11/5/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 11/5/2020) Tải
1101/SYT-NVY 11/5/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1091/SYT-NVY 08/5/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 02/5-08/5/2020) Tải
1084/SYT-NVY 08/5/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1036/SYT-NVY 01/5/2020 Sở Y tế QB Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 24/4 – 1/5) Tải
1035/SYT-NVY 30/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
1033/SYT-NVY 29/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
998/SYT-NVY 27/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
993/SYT-NVY 26/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
991/SYT-NVY 24/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 24/4/2020) Tải
980/SYT-NVY 23/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
979/SYT-NVY 23/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 23/4/2020) Tải
966/SYT-NVY 22/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 22/4/2020) Tải
957/SYT-NVY 22/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
951/SYT-NVY 21/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 21/4/2020) Tải
949/SYT-NVY 21/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
930/SYT-NVY 20/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 20/4/2020) Tải
919/SYT-NVY 19/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 19/4/2020) Tải
918/SYT-NVY 19/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
915/SYT-NVY 18/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 18/4/2020) Tải
914/SYT-NVY 18/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
913/SYT-NVY 17/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 17/4/2020) Tải
906/SYT-NVY 17/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
899/SYT-NVY 16/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 16/4/2020) Tải
893/SYT-NVY 15/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 15/4/2020) Tải
889/SYT-NVY 15/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
883/SYT-NVY 14/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 14/4/2020) Tải
873/SYT-NVY 14/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh  Tải
861/SYT-NVY 14/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 13/4/2020) Tải
843/SYT-NVY 12/4/2020  Sở Y tế QB  Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 12/4/2020) Tải 
842/SYT-NVY 12/4/2020  Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh   Tải 
841/SYT-NVY 11/4/2020  Sở Y tế QB  Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 11/4/2020)  Tải 
840/SYT-NVY 11/4/2020  Sở Y tế QB  Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh  Tải 
838/SYT-NVY 10/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 10/4/2020) Tải
836/SYT-NVY 10/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
827/SYT-NVY 09/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 09/4/2020) Tải
821/SYT-NVY 08/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
820/SYT-NVY 08/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 08/4/2020) Tải
803/SYT-NVY 07/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
802/SYT-NVY 07/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
801/SYT-NVY 07/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 07/4/2020) Tải
788/SYT-NVY 06/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
786/SYT-NVY 06/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
784/SYT-NVY 06/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h00 ngày 06/4/2020) Tải
781/SYT-NVY 06/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp liên Quan đến Bệnh viện Bạch Mai Tải
772/SYT-NVY 05/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 16h30 ngày 05/4/2020) Tải
771/SYT-NVY 05/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai Tải
761/SYT-NVY 03/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp liên Quan đến Bệnh viện Bạch Mai Tải
752/SYT-NVY 03/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
751/SYT-NVY 02/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 16h30 ngày 02/4/2020) Tải
749/SYT-NVY 01/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h30 ngày 01/4/2020) Tải
745/SYT-NVD 01/4/2020 Sở Y tế QB Tạm ngừng thẩm định các cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn dịch bệnh Tải
730/SYT-NVY 01/4/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 14h15 ngày 01/4/2020) Tải
729/SYT-NVY 01/4/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
719/SYT-NVY 31/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h15 ngày 31/3/2020) Tải
709/SYT-BGĐ 31/3/2020 Sở Y tế QB Tăng cường hoạt động phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân Tải
707/SYT-NVY 30/3/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
701/SYT-NVY 30/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 14h30 ngày 30/3/2020) Tải
700/SYT-NVY 30/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 11h00 ngày 30/3/2020) Tải
697/SYT-NVY 30/3/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
693/SYT-NVY 29/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 từ Nhật Bản về nước Tải
693/SYT-NVY 29/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 09h00 ngày 29/3/2020) Tải
672/SYT-NVY 27/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 10h00 ngày 27/3/2020) Tải
669/SYT-NVY 26/3/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
657/KH-SYT 26/3/2020 Sở Y tế QB

Kế hoạch đáp ứng điều trị với từng cấp độ mới của dịch bệnh COVID–19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải
652/SYT-NVY 26/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 10h30 ngày 26/3/2020) Tải
648/SYT-NVY 25/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 17h ngày 25/3/2020) Tải
647/SYT-NVY 25/3/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
637/SYT-NVY 25/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến 10h30 ngày 25/3/2020) Tải
633/SYT-NVY 25/3/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
616/SYT-NVY 24/3/2020 Sở Y tế QB

Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh

Tải
605/SYT-NVY 21/3/2020 Sở Y tế QB

Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh

Tải
604/SYT-NVY 20/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (từ ngày 18/3-20/3/2020) Tải
586/SYT-NVY 19/3/2020 Sở Y tế QB

Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh

Tải
555/BC-KSBT 18/3/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình Báo cáo các trường hợp cư trú trên địa bàn tỉnh tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (+) SARS-Cov-2 Tải
564/SYT-NVY 17/3/2020 Sở Y tế QB Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-COVI-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Tải
551/SYT-NVY 16/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh các trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 51, 54 và bệnh nhân ở Thái Lan dương tính với COVID-19 Tải
485/SYT-NVY 09/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Tải
483/SYT-NVY 09/3/2020 Sở Y tế QB Báo cáo nhanh kết quả điều tra trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 Tải

 

[Trở về]