HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế: công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (đợt 33) 
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế: công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (đợt 33) theo công văn 20597/QLD-CL ngày 05/11/2015 của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế

Ngày 20/11/2015, Sở y tế Quảng Bình đã có công văn 1929/SYT-QLD thông báo đến các đơn vị trực thuộc và các công ty dược phẩm trong tỉnh. Kính đề nghị các đơn vị truy cập website Cục Quản lý Dược để biết thêm thông tin chi tiết.

Tải  Nội dung văn bản 1929/SYT-QLD
[Trở về]