HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
55 năm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Vì sự phát triển bền vững 

          55 năm với những bước đi thăng trầm nhưng đầy tự hào, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, công tác dân số-KHHGĐ...

Xem tiếp
Chi cục DS-KHHGĐ: thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức 
Thông báo số 236/TB-HĐXT, ngày 19/8/2016 của Hội đồng xét tuyển viên chức, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Xem tiếp
Cộng đồng chung tay thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 

          Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người dân, mỗi gia đình, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Chính...

Xem tiếp
Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình đồng hành cùng công tác dân sô 
          Là một Hội xã hội – nghề nghiệp được thành lập năm 1993, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ trọng tâm giúp đỡ các hội viên...
Xem tiếp
Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình: tiếp tục ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số 
          Quảng Bình có trên 86 vạn người, với 24 dân tộc anh em, trong đó chủ yếu là người kinh. Tỉnh ta cũng đang nằm trong giai đoạn cơ cấu dân số trẻ, điều này đồng...
Xem tiếp