HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2015 
 Thực hiện công văn 395/SNV-CCHC ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Sở nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc đăng ký thu hút, đào tạo nhân tài năm 2015. Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Sở Y tế đã có công văn 799/SYT và công văn 801/SYT gửi Sở Nội vụ để đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài. Cụ thể:
 Tải công văn 799/SYT và công văn 801/SYT để xem chi tiết.

Hoặc tải theo đường liên kết dự phòng

[Trở về]