HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch 2019- nCoV 
Công văn số 217/SYT-NVD ngày 05/02/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc cung cấp danh sách các công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch 2019-nCoV

 

Công văn số 217/SYT-NVD

Danh sách các công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch 2019-nCoV

[Trở về]