HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SĐT LIÊN HỆ

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

(0232)3822554

2

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0232.3872.195

3

Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0914.356.067

4

Trạm Y tế xã Trường Xuân

Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

0918.831.005

5

Trạm Y tế xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

0912.457.086

6

Trạm Y tế xã An Ninh

An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0816.119.931

7

Trạm Y tế xã Vạn Ninh

Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0972.621.295

8

Trạm Y tế xã Hiền Ninh

Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0917.756.047

9

Trạm Y tế xã Hàm Ninh

Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0342.123.339

10

Trạm Y tế xã Vĩnh Ninh

Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0853.500.567

11

Trạm Y tế xã Lương Ninh

Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0369.779.239

12

Trạm Y tế xã Võ Ninh

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

0942.904.556

13

Trạm Y tế TT Quán Hàu

TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

0915.028.370

14

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Tiền Tiến, Quảng Long –Tx Ba Đồn, QB

0945942468

15

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Quảng Hợp, Quảng Trạch, QB

0365775623

16

Trạm Y tế xã Quảng Đông

Thôn Minh Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, QB

0394783649

17

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn1- Quảng Kim, Quảng Trạch, QB

0948256909

18

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Quảng Phú, Quảng Trạch, QB

0966470699

19

Trạm Y tế xã Quảng Châu

Thôn Trung Minh, Quảng Châu, Quảng Trạch, QB

0911365456

20

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc kiều, Quảng Tùng, Quảng Trạch, QB

0836680567

21

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thôn Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, QB

0919128807

22

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Quảng Hưng, Quảng Trạch, QB

0986408493

23

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

0948496366

24

Trạm Y tế xã Quảng Thanh

Thôn Phù Ninh, Quảng Thanh, Quảng Trạch, QB

0852009864

25

Trạm Y tế xã Quảng Phương

Thôn Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

0916389466

26

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 thôn Vân Tiền- Quảng Lưu, Quảng Trạch, QB

0818117789

27

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, Quảng Thạch, Quảng Trạch, QB

0918013578

28

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Liên Trường, Quảng Trạch, QB

0917942357

29

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Phù Hóa, Quảng Trạch, QB

0916612677

30

Trạm Y tế xã Cảnh Hóa

Thôn Cấp Sơn, Cảnh Hóa, Quảng Trạch, QB

0986801908

31

Trạm Y tế xã Quảng Tiến

Thôn Hải Lưu, Quảng Tiến, Quảng Trạch, QB

0886905599

32

Trung tâm Y tế Tuyên Hóa

TK Tam Đồng, Thị Trấn Đồng Lê

0966133615

33

Trạm Y tế xã Châu Hoá

Thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, Tuyên Hóa

0942988499

34

Trạm Y tế xã Cao Quảng

Thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng

0978508372

35

Trạm Y tế xã Phong Hoá

Thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa

0915433261

36

Trạm Y tế xã Đức Hoá

Thôn 4, xã Đức Hóa

0942763275

37

Trạm Y tế xã Đồng  Hoá

Thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa

0919599172

38

Trạm Y tế xã Sơn  Hoá

Thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa

0869678535

39

Trạm Y tế xã Lê Hoá

Thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa

0945503066

40

Trạm Y tế xã Kim  Hoá

Thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa

0944643124

41

Trạm Y tế xã Hương Hoá

Thôn Tân Hương, xã Hương Hóa

0982621976

42

Trạm Y tế xã Thanh Thạch

Thôn 1, xã Thanh Thạch

0935741807

43

Trạm Y tế Đồng Lê

Tk3, Thị trấn Đồng Lê

0824202868

44

Trạm Y tế xã Thanh Hoá

Thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa

0911378122

45

Trạm Y tế TT Quy Đạt

Tổ dân phố 2 - TT Quy Đạt - huyện Minh Hóa -tỉnh Quảng Bình

0833707008

46

Trạm Y tế xã Dân Hóa

Bản Y Leeng - xã Dân Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0944413204

47

Trạm Y tế xã Hóa Thanh

Thôn Thanh Long - xã Hóa  Thanh - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0987363278

48

Trạm Y tế xã Trọng Hóa

Bản La Trọng 1- xã Trọng Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0918353919

49

Trạm Y tế xã Hóa Phúc

Thôn Sy - xã Hóa Phúc - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0356479513

50

Trạm Y tế xã Hồng Hóa

Thôn Văn Hóa - xã Hồng Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0978821938

51

Trạm Y tế xã Hóa Tiến

Thôn Ông Chinh - xã  Hóa Tiến - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0948650045

52

Trạm Y tế xã Hóa Hợp

Thôn Tân Hòa – xã Hóa Hợp - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0988386435

53

Trạm Y tế xã Hóa Sơn

Thôn Đặng Hóa - xã Hóa Sơn - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0818188430

54

Trạm Y tế xã Xuân Hóa

Thôn cây Da  - xã  Xuân Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0966537875

55

Trạm Y tế xã Yên Hóa

Thôn Yên Thắng  - xã Yên Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0915537202

56

Trạm Y tế xã Trung Hóa

Thôn Liêm Hóa - xã Liêm Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0888548008

57

Trạm Y tế xã Minh Hóa

Thôn Kim Bảng 1 - xã Minh Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0916095171

58

Trạm Y tế xã Thượng Hóa

Thôn Khai Hóa - xã Thượng  Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0333300108

59

Trạm Y tế xã Tân Hoá

Thôn 1 - xã Tân Hóa - huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

0385337391

60

Trung tâm Y tế Huyện Lệ Thủy

Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0888305345

61

Tram Y tế TT. Kiến Giang

 TT Kiến Giang Lệ Thủy, Quảng Bình

0915488224

62

Trạm Y tế Xuân Thủy

Xuân Thủy, Lệ Thủy,Quảng bình

0914851119

63

Trạm Y tế Liên Thủy

Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0916097171

64

Trạm Y tế An Thủy

An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0886281035

65

Trạm Y tế Phong Thủy

Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0915956905

66

Trạm Y tế Lộc thủy

Lộc thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0888499559

67

Trạm Y tế Hồng Thủy

Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0941539222

68

Trạm Y tế Thanh Thủy

Thanh Thủy,Lệ Thủy, Quảng Bình

0975139341

69

Trạm Y tế Cam Thủy

Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0886737677

70

Trạm Y tế Hưng Thủy

Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0914550981

71

Trạm Y tế Sen Thủy

Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0934880345

72

Trạm Y tế Ngư Thủy Bắc

Ngư Thủy Bắc , Lệ Thủy, Quảng Bình

0917961271

73

Trạm Y tế Ngư Thủy

Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0977608157

74

Trạm Y tế Tân Thủy

Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0915272125

75

Trạm Y tế Thái Thủy

Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0906468711

76

Trạm Y tế Dương Thủy

Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0917889451

77

Trạm Y tế Mỹ Thủy

Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Thủy

0915376418

78

Tv rạm Y tế Trường Thủy

Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0852223860

79

Trạm Y tế Mai Thủy

Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0915805135

80

Trạm Y tế Phú Thủy

Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0917090565

81

Trạm Y tế Sơn Thủy

Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0943747830

82

Trạm Y tế Hoa Thủy

Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0912044656

83

Trạm Y tế Thị trấn Nông trường Lệ Ninh

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

0854121730

84

Trạm Y tế Lâm Thủy

Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0919585535

85

Trạm Y tế Ngân Thủy

Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0949932195

86

Trạm Y tế Kim Thủy

Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

0934885468

87

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Minh Phượng - Quảng Thọ - Ba Đồn - Quảng Bình

0913336967

 

[Trở về]
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE