HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 01/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 01/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Tuyên Hóa

Thạch Hóa

TYT Thạch Hóa

Thôn 4 - Xã Thạch Hóa

Sáng 7h30 - 10h30

Chiều 13h30 - 16h30

Đối tượng trẻ tù 5 tuổi trở lên

2

Tuyên Hóa

Sơn Hóa

TYT Sơn Hóa

Thôn Tam Đăng - Xã Sơn Hóa

Sáng 7h30 - 10h30

Chiều 13h30 - 16h30

Đối tượng trẻ tù 5 tuổi trở lên

3

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Thôn Quảng Hóa - Xã Lê Hóa

Sáng 7h30 - 10h30

Chiều 13h30 - 16h30

Đối tượng trẻ tù 5 tuổi trở lên

4

Bố Trạch

Phúc Trạch

TYT Phúc Trạch

Thôn 4 Phúc Đồng, Xã Phúc Trạch

Sáng 7h30 - 10h30

Chiều 14h00 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

[Trở về]