HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 03/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 03/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Quảng Lưu

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 Vân Tiền, Xã Quảng Lưu

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96- Phạm Văn Đồng (đường 36m), P. Đức Ninh Đông

7h30 - 16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Bố Trạch

Hoàn Lão

Trung tâm Y tế Bố Trạch

TK9, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

7

Bố Trạch

Phúc Trạch

TYT xã Phúc Trạch

Thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, Bố Trạch

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổ

8

Bố Trạch

Đức Trạch

TYT xã Đức Trạch

Xã Đức Trạch, Bố Trạch

7h30 - 16h30

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

9

Ba đồn

Quảng Hoà

Trạm Y Tế

Quảng Hoà-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

10

Ba đồn

Quảng Long

Trạm Y Tế

Quảng Long-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

11

Ba đồn

Quảng Thọ

Trạm Y Tế

Quảng Thọ-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

12

Ba đồn

Quảng Phúc

Trạm Y Tế

Quảng Phúc-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

13

Ba đồn

Quảng Sơn

Trạm Y Tế

Quảng Sơn-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

14

Ba đồn

Quảng Minh

Trạm Y Tế

Quảng Minh-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

15

Ba đồn

Ba Đồn

Trạm Y Tế

Ba Đồn-tx Ba Đồn

7h30 - 16h30

Pfizer cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Pfizer cho đối tượng 12 trở lên

 

 

 

 

 

 

 

17

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP 7-TT Quy Đạt

sáng

7h30-10h30

chiều 13h30-16h30

Pfizer cho đối tượng 12 tuổi trở lên

18

Minh Hóa

Trung Hóa

TYT Trung Hóa

 

sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

đối tượng từ 5 tuổi trở lên.

[Trở về]