HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 04/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 04/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Quảng Lưu

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 Vân Tiền, Xã Quảng Lưu

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Đồng Hới

Bắc Lý

Trạm Y tế Bắc Lý

402 - Lý thường Kiệt - TDP 14 - P. Bắc Lý

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Đồng Hới

Lộc Ninh

Trạm Y tế Lộc Ninh

Đường Cảnh Dương - Thôn 7 Phú Xá- X. Lộc Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Đồng Hới

Bắc Nghĩa

Trạm Y tế Bắc Nghĩa

Đường Lý Nhân Tông - TDP 2 Phương Xuân - P. Bắc Nghĩa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Bố Trạch

Hoàn Lão

TTYT Bố Trạch

TT Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Bố Trạch

Thanh Trạch

UBND xã thanh Trạch

xã Thanh Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Bố Trạch

Trung Trạch

TYT xã Trung Trạch

xã Trung Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Bố Trạch

Nam Trạch

TYT xã Nam Trạch

xã Nam Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Bố Trạch

Phúc Trạch

TYT xã Phúc Trạch

xã Phúc Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Bố Trạch

Vạn Trạch

TYT xã Vạn Trạch

xã Vạn Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Bố Trạch

Hòa Trạch

TYT xã Hòa Trạch

Xã Hòa Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Bố Trạch

Hải Phúc

TYT xã Hải Phúc

Xã Hải Phú, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Bố Trạch

Nhân Trạch

TYT xã Nhân Trạch

Xã Nhân Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Bố Trạch

Cự Nẫm

TYT xã Cự Nẫm

xã Cự Nẫm, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

19

Bố Trạch

TT Phong Nha

TYT TT Phong Nha

TT Phong Nha, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

20

Minh Hóa

TT Quy đạt

TTYT Minh Hóa

Tổ DP 7

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Minh Hóa

TT Quy Đạt

BVĐK Minh Hóa

Tổ DP 7

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

 Pfizer Đối tượng có bệnh lý nền;phụ nữ có thai

22

Ba Đồn

Quảng Trung

TYT Quảng Trung

Quảng Trung - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

Ba Đồn - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Tân - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

 

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

 

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Ba Đồn

Quảng Sơn

TYT Quảng Sơn

Quảng Sơn - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Ba Đồn

Quảng thọ

TYT Quảng thọ

Quảng thọ - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Ba Đồn

Quảng Phong

TYT Quảng Phong

Quảng Phong - tx Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Moderna trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

 Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]