HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 05/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 05/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Quảng Lưu

Trạm Y tế xã Quảng Lưu

Xóm 4 Vân Tiền, Xã Quảng Lưu

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Đồng Hới

Đồng Sơn

Trạm Y tế Đồng Sơn

Số 8, Ngõ 309 Lý Thái Tổ, TDP 7 - P. Đồng Sơn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

8

Đồng Hới

Đức Ninh

Trạm Y tế Đức Ninh

Số 12, đường Giao Tế, thôn Đức Sơn, X. Đức Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

9

Đồng Hới

Đồng Hải

Trạm Y tế Đồng Hải

Số 2, Trần Bình Trọng, TDP Nam Thành, P. Đồng Hải

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

10

Đồng Hới

Bắc Lý

Trạm Y tế Bắc Lý

402- Lý Thường Kiệt- TDP 14. P. Bắc Lý

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

11

Đồng Hới

Lộc Ninh

Trạm Y tế Lộc Ninh

Đường Cảnh Dương, thôn 7 Phú Xá, X. Lộc Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

12

Đồng Hới

 

Trụ sở Hội thành phố

Số 96, Phạm Văn Đồng ( đường 36m) p. Đức Ninh Đông.

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Minh Hóa

Tân Hóa

Trạm Y tế

Trạm Y tế xã Tân Hóa

Sáng

7h30-10h30h

Chiều

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 tuổi trở lên

14

Minh Hóa

Yên Hóa

Trạm Y tế

Trạm Y Tế Yên Hóa

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30 

Đối tượng đủ 5 tuổi trở lên

15

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

Tổ DP 7

Sáng

7h30 -10h30

Chiều

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

16

Minh Hóa

TT Quy Đạt

BVĐK Minh Hóa

Tổ DP 7

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Đối Tượng có bệnh lý nền;phụ nữ có thai

17

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Thuận - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

19

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

Ba Đồn - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

20

Ba Đồn

Quảng Trung

TYT Quảng Trung

Quảng Trung - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

Ba Đồn

Quảng Minh

TYT Quảng Minh

Quảng Minh - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

Ba Đồn

Quảng Hoà

TYT Quảng Hoà

Quảng Hoà - TX Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Bố Trạch

TT Hoàn Lão

Trung tâm Y tế Bố Trạch

TT Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Bố Trạch

TT Phong Nha

TYT TT Phong Nha

TT Phong Nha, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Bố Trạch

Trung Trạch

TYT xã TRung Trạch

Trung Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Bố Trạch

Lý Trạch

TYT xã Lý Trạch

Lý Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Bố Trạch

Hoà Trạch

TYT xã Hòa Trạch

Hòa Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Bố Trạch

Mỹ Trạch

TYT xã Mỹ Trạch

Mỹ Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Bố Trạch

Phú ĐỊnh

TYT xã Phú Định

Phú Định, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

33

Bố Trạch

Liên Trạch

TYT xã Liên Trạch

Liên Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

34

Bố Trạch

Phúc Trạch

TYT xã Phúc Trạch

Phúc Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

35

Bố Trạch

Vạn Trạch

TYT xã Vạn Trạch

Vạn Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

36

Bố Trạch

TT NT Việt Trung

TYT TT NT Việt Trung

TT NT Việt Trung

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

37

Bố Trạch

Lâm Trạch

TYT xã Lâm Trạch

Lâm Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

38

Bố Trạch

Đức Trạch

TYT xã Đức Trạch

Đức Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Pfizer trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

39

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

40

Quảng Ninh

Trường Xuân

TYT xã Trường Xuân

Trường Xuân, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

41

Quảng Ninh

Hiền Ninh

TYT xã Hiền Ninh

Hiền Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

42

Quảng Ninh

An Ninh

TYT xã An Ninh

An Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

43

Quảng Ninh

Tân Ninh

TYT xã Tân Ninh

Tân Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

44

Quảng Ninh

Gia Ninh

TYT xã Gia Ninh

Gia Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

45

Quảng Ninh

Hải Ninh

TYT xã Hải Ninh

Hải Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

46

Quảng Ninh

Võ Ninh

TYT xã Võ Ninh

Võ Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

47

Quảng Ninh

Hàm Ninh

TYT xã Hàm Ninh

Hàm Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

 

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

48

Quảng Ninh

Lương Ninh

TYT xã Lương Ninh

Lương Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

49

Quảng Ninh

TT. Quán Hàu

TYT TT. Quán Hàu

Quán Hàu, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

[Trở về]