HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 09/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 09/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

Nam Lý

BVHN Việt Nam - CuBa

 

7h30 - 16h30

Đối tượng từ 05 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h30

13h30-14h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-14h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Quảng Hưng

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-14h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Quảng Phương

Trạm Y tế xã Quảng Phương

Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương

7h30-10h30

13h30-14h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

 

7

Minh Hóa

Xuân Hóa

TYT Xuân Hóa

 

Sáng

7h30 -10h 30

Chiều

13h30 -16h30

Trẻ em đủ 05 trở lên

8

Minh Hóa

Hóa Tiến

TYT Hóa Tiến

Thôn Yên Bình,Hóa Tiến

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h 30-    16h 30

Trẻ em đủ 05 tuổi trở lên

9

Minh Hóa

Tân Hóa

TYT Tân Hóa

 

Sáng

7h30-10h 30

Chiều

13h30-     16h 30

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên

10

Minh Hóa

Quy Đạt

TYT TT Quy  Đạt

 

Sáng

7h30-10h 30

Chiều

13h30-

16h 30

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

11

Minh Hóa

Hóa Hợp

TYT Hóa Hợp

 

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30 -16h30

 

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên

12

Minh Hóa

 

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP 7 TT Quy Đạt

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

13

Minh Hóa

TT Quy Đạt

BVĐK Minh Hóa

TDP7 TT Quy Đạt

Sáng

8h30-10h30

Đối tượng Phụ Nữ Có Thai

14

Đồng Hới

 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

Khoa thường trực cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới , 178 Lê Lợi. P Đức Ninh Đông

 

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96 đường Phạm Văn Đồng, P Đức Ninh Đông

 

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Đồng Hới

Đồng Phú

Nhà văn hóa thể thao P, Đồng Phú

Số 20, Đường Hai Bà Trưng, P Đồng Phú

 

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Đồng Hới

Phú Hải

Trạm Y tế Phú Hải

Đường Quang Trung, TDP Diêm Hải, P Phú Hải

 

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Đồng Hới

Quang Phú

Trạm Y tế Quang Phú

Đường Nguyễn Hữu Hải, thôn Tân Phú, xã Quang Phú

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

19

Đồng Hới

Hải Thành

Trạm Y tế Hải Thành

Đường Linh Giang, TDP4 Hải Thành, P. Hải Thành

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

20

Đồng Hới

Thuận Đức

Trạm Y tế Thuận Đức

Đường Hồ Chí Minh, thôn Thuận Vinh, X Thuận Đức

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

21

Đồng Hới

Bắc Nghĩa

Trạm Y tế Bắc Nghĩa

Đường Lý Nhân Tông, TDP2, Phương Xuân , P. Bắc Nghĩa

7h30 -10h 30

13h30 -16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

22

Lệ Thủy

TT Kiến Giang

UBND TT Kiến Giang

UBND TT Kiến Giang

7h30 -11h 00

13h30 -17h00

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

23

Lệ Thủy

An Thủy

UBND xã An Thủy

UBND xã An Thủy

7h30 -11h 00

13h30 -17h00

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

24

Lệ Thủy

Xuân Thủy

UBND xã Xuân Thủy

UBND xã Xuân Thủy

7h30 -11h 00

13h30 -17h00

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

25

Lệ Thủy

Phong Thủy

UBND xã Phong Thủy

UBND xã Phong Thủy

7h30 -11h 00

13h30 -17h00

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

26

Lệ Thủy

Liên Thủy

TYT xã Liên Thủy

TYT xã Liên Thủy

7h30 -11h 00

13h30 -17h00

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

27

Lệ Thủy

Lộc Thủy

UBND xã Lộc Thủy

UBND xã Lộc Thủy

7h30 -11h 00

13h30 -17h00

Đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên

28

Bố Trạch

Liên Trạch

TYT Xã Liên Trạch

Liên Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

29

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Tân - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

33

Ba Đồn

Quảng Tiên

TYT Quảng Tiên

Quảng Tiên - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

34

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

35

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

36

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

Ba Đồn - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

[Trở về]