HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 12/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 12/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Cảnh Hóa

Trạm Y tế xã Cảnh Hóa

Thôn Cấp Sơn, Xã Cảnh Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Quảng Thanh

Trạm Y tế xã Quảng Thanh

Thôn Phù Ninh, Quảng Thanh

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

Đồng Hới

Bảo Ninh

Trạm Y tế Bảo Ninh

Đường Nguyễn Thị Định thôn Trung Bính Xã Bảo Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

8

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội Thành phố

Số 96 đường Phạm Văn Đồng (36m), P Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP7-TT Quy Đạt

sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

10

Minh Hóa 

TT Quy Đạt

BV ĐK Minh Hóa

TDP7_TT Quy Đạt

sáng

8h30-10h30

chiều

13h30-16h30 

Đối tượng có bệnh lý nền,phụ nữ có thai.

11

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

Ba Đồn - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Tx Ba Đồn

 

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Ba Đồn

Quảng Hải

TYT Quảng Hải

Quảng Hải - Tx Ba Đồn

 

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Quảng Ninh

Hàm Ninh

TYT Hàm Ninh

Hàm Ninh, Quảng Ninh

7h-11h

13h30-17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

[Trở về]