HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 15/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 15/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Bố Trạch

Hưng Trạch

TYT Hưng Trạch

Xã Hưng Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

3

Đồng Hới

 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

Khoa thường trực cấp cứu, BVĐK DDH 178 Lê Lợi P . Đức Ninh Đông

7h30-10h30

 

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Tuyên Hóa

Đức Hóa

TYT Đức Hóa

Đức Hóa, Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa, Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Bố Trạch

Vạn Trạch

TYT xã Vạn Trạch

Vạn Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

7

Bố Trạch

Thanh Trạch

UBND xã Thanh Trạch

Thanh Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

 

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

8

Bố Trạch

Hoàn Lão

TTYT Bố Trạch

TK9, Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

 

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Bố Trạch

Lý Trạch

TYT Lý Trạch

Xã Lý Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Ba Đồn

Quảng Phong

TYT Quảng Phong

Quảng Phong - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Ba Đồn

Quảng Hải

TYT Quảng Hải

Quảng Hải - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Tân - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Ba Đồn

Quảng Sơn

TYT Quảng Sơn

Quảng Sơn - Tx Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

[Trở về]