HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 19/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 19/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

Đức Ninh Đông

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

khoa thường trực cấp cứu, BVĐK DDH 178 Lê Lợi , P. Đức Ninh Đông

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Đồng Hới

Hải Thành

Trạm Y tế Hải Thành

Đường Linh Giang, TDP 4 Hải Thành

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Đối tượng 18 tuổi trở lên

3

Quảng Ninh

Lương Ninh

TYT xã Lương Ninh

Lương Ninh, Quảng Ninh

7h-11h

13h30-17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

4

Quảng Ninh

Vĩnh Ninh

TYT xã Vĩnh Ninh

Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

7h-11h

13h30-17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

5

Quảng Ninh

Duy Ninh

TYT xã Duy Ninh

Duy Ninh, Quảng Ninh

13h30-17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

6

Quảng Ninh

An Ninh

TYT xã An Ninh

An Ninh, Quảng Ninh

7h-11h

13h30-17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

7

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn- Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Ba Đồn

Quảng Phúc

Nhà văn hoá thôn Tân Mỹ

Quảng Phúc - Ba Đồn

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Tuyên Hóa

Đồng lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê - tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Tuyên Hóa

Đồng lê

TYT Đồng lê

Đồng Lê - tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Tuyên Hóa

Châu Hóa

TYT Châu Hóa

Châu Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Tuyên Hóa

Sơn Hóa

TYT Sơn Hóa

Sơn Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Tuyên Hóa

Mai Hóa

TYT Mai Hóa

Mai Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim hóa

Kim Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

19

Tuyên Hóa

Đức Hóa

TYT Đức Hóa

Đức Hóa- Tuyên Hóa

Sáng

7h30-10h30

chiều

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

[Trở về]