HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 24/8/2022 

 DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 24/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang, Xã Cảnh Dương

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Quảng Trạch

Quảng Đông

 Trạm Y tế xã Quảng Đông

Đội 6, Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Quảng Trạch

Cảnh Hóa

Trạm Y tế xã Cảnh Hóa

Thôn Cấp Sơn, Xã Cảnh Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Quảng Trạch

Quảng Thanh

Trạm Y tế xã Quảng Thanh

Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

11

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Thạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Lệ Thủy

Dương Thủy

TYT xã Dương Thủy

TYT xã Dương Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

13

Lệ Thủy

Mỹ Thủy

UBND xã Mỹ Thủy

UBND xã Mỹ Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Lệ Thủy

Thái Thủy

UBND xã Thái Thủy

UBND xã Thái Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Lệ Thủy

Trường Thủy

TYT xã Trường Thủy

TYT xã Trường Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Lệ Thủy

Kim Thủy

TYT xã Kim Thủy

TYT xã Kim Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Lệ Thủy

Ngân Thủy

TYT xã Ngân Thủy

TYT xã Ngân Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Lệ Thủy

Lâm Thủy

TYT xã Lâm Thủy

TYT xã Lâm Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Lệ Thủy

Hoa Thủy

UBND xã Hoa Thủy

UBND xã Hoa Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

19

Lệ Thủy

Sơn Thủy

TYT xã Sơn Thủy

TYT xã Sơn Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở

20

Lệ Thủy

Phú Thủy

UBND xã Phú Thủy

UBND xã Phú Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Lệ Thủy

Mai Thủy

TYT xã Mai Thủy

TYT xã Mai Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

Lệ Thủy

TTNT Lệ Ninh

TYT TTNT Lệ Ninh

TYT TTNT Lệ Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

Lệ Thủy

Xuân Thủy

TTYT Lệ Thủy

TTYT Lệ Thủy

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

Ba Đồn

Quảng Tân

TYT Quảng Tân

Quảng Tân - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Ba Đồn

Quảng Trung

Nhà văn hoá thôn Biểu Lệ

Thôn Biểu Lệ - Quảng Trung - Ba Đồn

7h30-10h30

 

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Nhà văn hoá thôn Công Hoà

Thôn Công Hoà - Quảng Trung - Ba Đồn

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Ba Đồn

Quảng Thuận

TYT Quảng Thuận

Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Ba Đồn

Quảng Hải

TYT Quảng Hải

Quảng Hải - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Ba Đồn

Quảng Long

TYT Quảng Long

Quảng Long - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn- TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Ba Đồn

Quảng Minh

Nhà văn hoá thôn Minh Tiến

Thôn Minh Tiến - Quảng Minh - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Quảng Ninh

Tân Ninh

TYT xã Tân Ninh

Tân Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

33

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

34

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TYT Quy Đạt

TDP 5-TT Quy Đạt

Sáng

7h30-10h30

Chiều

13h30-16h30 

Đối tượng đủ 5 tuổi trở lên

35

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP7-TT Quy Đạt

Sáng

7h30-10h30p

Chiều

13h30-16h30p

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

36

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê - Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

37

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

38

Đồng Hới

Đồng Sơn

Trạm Y tế Đồng Sơn

Số 8, ngõ 309 Lý Thái Tổ, TDP 7 Phường Đồng Sơn

7h30-10h30

13h30-16h30

Mũi 2 Moderna cho trẻ từ 5-12 tuổi,

Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

39

Đồng Hới

Đồng Hải

Trạm Y tế Đồng Hải

Số 2 Trần Bình Trọng, TDP Nam Thành, P Đồng Hải

7h30-10h30

13h30-16h30

Mũi 2 Moderna cho trẻ từ 5-12 tuổi,

Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

40

Đồng Hới

Bảo Ninh

Trạm Y tế Bảo Ninh

Đường Nguyễn Thị Định, thôn Trung Bính xã Bảo Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Mũi 2 Moderna cho trẻ từ 5-12 tuổi,

Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

41

Đồng Hới

Đức Ninh

Trạm Y tế Đức Ninh

Số 12, đường Giao Tế, thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Mũi 2 Moderna cho trẻ từ 5-12 tuổi,

Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

42

Đồng Hới

Nghĩa Ninh

TYT Nghĩa Ninh

thôn Trung Nghĩa 4 xã Nghĩa Ninh

7h30-10h30

13h30-16h30

Mũi 2 Moderna cho trẻ từ 5-12 tuổi,

Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

43

Bố Trạch

Hoàn Lão

TTYT Bố Trạch

tk9, Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

44

Bố Trạch

Liên Trạch

TYT Liên Trạch

Liên Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

45

Bố Trạch

Hòa Trạch

TYT Hòa Trạch

Hòa Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

[Trở về]