HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 25/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 25/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

 

Ba Đồn

Quảng Trung

TYT Quảng Trung

Quảng Trung - Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

 

Ba Đồn

Quảng Minh

TYT Quảng Minh

Quảng Minh - Ba Đồn

8h-10h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

 

Ba Đồn

Quảng Minh

Nhà văn hoá thôn Bắc

Thôn Bắc - Quảng Minh - Ba Đồn

14-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

 

Ba Đồn

Quảng Thuỷ

TYT Quảng Thuỷ

Quảng Thuỷ - Ba Đồn

8h-10h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

 

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

 

Ba Đồn

Quảng Sơn

TYT Quảng Sơn

Quảng Sơn - Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

 

Ba Đồn

Quảng Thọ

TYT Quảng Thọ

Quảng Thọ - Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

 

Ba Đồn

Quảng Văn

TYT Quảng Văn

Quảng Văn - Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

 

Ba Đồn

Quảng Thuận

Nhà văn hoá TDP Đình chùa

TDP Đình chùa - Quảng Thuận - Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

 

Ba Đồn

Quảng Tiên

TYT Quảng Tiên

Quảng Tiên - Ba Đồn

8h-10h30

14h-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Minh Hóa

 

 

Minh Hóa

Dân Hóa

TYT xã

Bản Y leeng-xã Dân Hóa

 

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

13

 

 

 

Minh Hóa

Hóa Hợp

TYT xã

Thôn  Tân Hòa -xã Hóa Hợp

 

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

 

14

 

 

 

 

Minh Hóa

Hóa Sơn

TYT xã

Thôn Đặng Hóa-xã Hóa Sơn

 

7h30-10h30

 13h30-16h30

 

 

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên.

15

 

 

Minh Hóa

Trung Hóa

Nhà VH Thôn 

Thôn Yên Phú-xã Trung Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên

16

 

 

Minh Hóa

Minh Hóa

TYT xã

Thôn 2 kim Bảng-xã Minh Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên

17

 

 

Minh Hóa

Tân Hóa

TYT xã

 Thôn 1 Yên Thọ-Tân Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên

18

 

 

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP 7-TT Quy Đạt

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên

`19

 

 

Minh Hóa

TT Quy Đạt

BVĐK Huyện

TDP7-TT Quy Đạt

8h30-10h30

14h-15h30

Đối tượng bệnh lý nền;phụ nữ có thai.

 

 

 

 

 

 

 

20

Đồng Hới

 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

Khoa thường trực cấp cứu, BVĐK ĐH (178 Lê Lợi, P Đức Ninh Đông)

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96 Phạm Văn Đồng, (đường 36M), P. Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

22

Đồng Hới

Bắc Lý

Trạm Y tế Bắc Lý

402 Lý Thường Kiệt, TDP 14. P Bắc Lý

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

Lệ Thủy

TT Kiến Giang

UBND TT Kiến Giang

UBND TT Kiến Giang

13h30-17h00

Đối tượng đủ 05 tuổi trở lên

24

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Quảng Trạch

Liên Trường

Trạm Y tế xã Liên Trường

Thôn Thu Trường, Xã Liên Trường

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Quảng Trạch

Cảnh Hóa

Trạm Y tế xã Cảnh Hóa

Thôn Cấp Sơn, Xã Cảnh Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Quảng Trạch

Quảng Châu

Trạm Y tế xã Quảng Châu

Thôn Minh Trung, Xã Quảng Châu

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

33

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Trường Sơn, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

34

Quảng Ninh

Gia Ninh

TYT xã Gia Ninh

Gia Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

35

Quảng Ninh

Hải Ninh

TYT xã Hải Ninh

Hải Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

 

[Trở về]