HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 26/7/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 26/7/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

 

BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Phường Nam Lý - TP Đồng Hới

7h30-16h30

Người từ 12 tuổi trở lên

 

2

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương - Xã Quảng Xuân

7h30-16h30

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

3

Quảng Trạch

Cảnh Dương

Trạm Y tế xã Cảnh Dương

Thượng Giang - Xã Cảnh Dương

7h30-11h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

4

Quảng Trạch

Quảng Hưng

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc - Xã Quảng Hưng

7h30-11h00

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

5

Ba Đồn

Quảng Long

Trạm y tế phường Quảng Long

Phường Quảng Long, Tx. Ba Đồn

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

6

Ba Đồn

Quảng Thọ

Trạm y tế phường Quảng Thọ

Phường Quảng Thọ, Tx. Ba Đồn

7h30-11h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

7

Ba Đồn

Ba Đồn

Trạm y tế phường Ba Đồn

Phường Ba Đồn, Tx. Ba Đồn

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

8

Tuyên hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Thôn Đồng Giang, Xã Đồng Hóa

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

9

Tuyên Hóa

Thuận Hóa

TYT Thuận Hóa

Thôn Đồng Lào, Xã Thuận Hóa

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

10

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Thôn Kim Lũ 2, Xã Kim Hóa

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

11

Tuyên Hóa

Sơn Hóa

TYT Sơn Hóa

Thôn Tam Đăng, Xã Sơn Hóa

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

12

Tuyên Hóa

Lâm Hóa

TYT Lâm Hóa

Thôn Tiền Phong, Xã Lâm Hóa

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

13

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Thôn Quảng Hóa, Xã Lê Hóa

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

14

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

số 96, đường Phạm Văn Đồng (36m), Phường Đức Ninh Đông

8h00 - 16h30

Pfizer cho trẻ em từ 5-dưới 12 tuổi

Moderna (Mũi 2) cho trẻ từ 6 -dưới 12 tuổi

15

Quảng Ninh

Trung tâm Y tế

Trung tâm Y tế

thôn Thưỡng Hậu, xã Võ Ninh

Sáng:07h00-11h00

Chiều: 13h00-17h00

người từ 12 tuổi trở lên

16

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT Trường Sơn

thôn Long Sơn, xã Trường Sơn

Sáng:07h30-11h00

Chiều: 13h00-17h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

17

Quảng Ninh

Duy Ninh

TYT Duy Ninh

thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh

Sáng:07h30-11h00

Chiều: 13h00-17h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

18

Quảng Ninh

Hàm Ninh

TYT Hàm Ninh

thôn Quyết Tiến, xã Duy Ninh

Sáng:07h30-11h00

Chiều: 13h00-17h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

19

Quảng Ninh

Hải Ninh

TYT Hải Ninh

thôn Hiển Trung, xã Hải NInh

Sáng:07h30-11h00

Chiều: 13h00-17h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

20

Quảng Ninh

Vạn Ninh

TYT Vạn NInh

thôn Sỏi, xã Vạn Ninh

Sáng:07h30-11h00

Chiều: 13h00-17h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

21

Bố Trạch

Đức Trạch

TYT Đức Trạch

Xã Đức Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho đối tượng 12 tuổi trở lên

22

Bố Trạch

Liên Trạch

TYT Liên Trạch

Xã Liên Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

23

Bố Trạch

Nhân Trạch

TYT Nhân Trạch

Xã Nhân Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

24

Bố Trạch

Đại Trạch

TYT Đại Trạch

Xã Đại Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

25

Bố Trạch

Hải Phú

TYT Hải Phú

Xã Hải Phú, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

26

Bố Trạch

Thanh Trạch

UBND xã Thanh Trạch

Xã Thanh Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho đối tượng 12 tuổi trở lên

27

Bố Trạch

Hưng Trạch

TYT Hưng Trạch

Xã Hưng Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]