HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 26/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 26/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Lệ Thủy

Tân Thủy

UBND xã Tân Thủy

UBND xã Tân Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

2

Lệ Thủy

Xuân Thủy

UBND xã Xuân Thủy

UBND xã Xuân Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

3

Lệ Thủy

Phong Thủy

UBND xã Phong Thủy

UBND xã Phong Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

4

Lệ Thủy

Liên Thủy

TYT xã Liên Thủy

TYT xã Liên Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

5

Lệ Thủy

Lộc Thủy

UBND xã Lộc Thủy

UBND xã Lộc Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

6

Lệ Thủy

Ngư Thủy

TYT xã Ngư Thủy

TYT xã Ngư Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

7

Lệ Thủy

Ngư Thủy Bắc

TYT xã Ngư Thủy Bắc

TYT xã Ngư Thủy Bắc

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

8

Lệ Thủy

Sen Thủy

UBND xã Sen Thủy

UBND xã Sen Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

9

Lệ Thủy

Hưng Thủy

UBND xã Hưng Thủy

UBND xã Hưng Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

10

Lệ Thủy

Cam Thủy

UBND xã Cam Thủy

UBND xã Cam Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

12

Lệ Thủy

Thanh Thủy

UBND xã Thanh Thủy

UBND xã Thanh Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

13

Lệ Thủy

Hồng Thủy

UBND xã Hồng Thủy

UBND xã Hồng Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

14

Lệ Thủy

An Thủy

UBND xã An Thủy

UBND xã An Thủy

7h30-11h00

13h30-17h00

Từ 5 tuổi trở lên

15

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-10h300

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

 

 

Minh Hóa

Yên Hóa

TYT xã

Thôn Yên Thắng-xã Yên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 tuổi trở lên

`19

 

 

Minh Hóa

TT Quy Đạt

TTYT Minh Hóa

TDP7-TT Quy Đạt

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 12 tuổi trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Minh Hóa

Minh Hóa

TYT xã

Thôn 2 Kim Bảng-Minh Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng đủ 5 tuổi trở lên

21

 

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

 

Ba Đồn

Quảng Hoà

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

 

Ba Đồn

Quảng Phong

TYT Quảng Phong

Quảng Phong - Ba Đồn

7h30-10h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

 

Ba Đồn

Quảng Lộc

TYT Quảng Lộc

Quảng Lộc - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

 

Ba Đồn

Quảng Thuận

Nhà văn hoá TDP Bến chợ

Bến chợ - Quảng Thuận - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Bố Trạch

Hoàn Lão

TTYT Bố Trạch

tk9, Hoàn Lão, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96, Phạm Văn Đồng, (đường 36) P. Đức Ninh Đông

7h30-10h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Đồng Hới

 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

Khoa thường trực cấp cứu, BVĐK ĐH

(178 Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông)

7h30-10h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

29

Đồng Hới

Đồng Phú

Nhà văn hóa thể thao phường Đồng Phú

Số 22, đường Hai Bà Trưng, Phường Đồng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

30

Đồng Hới

Nam Lý

Trạm Y tế Nam Lý

Số 22, Tạ Quang Bửu, TDP 3 Nam Lý

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

31

Đồng Hới

Thuận Đức

Trạm Y tế Thuận Đức

Đường Hồ Chí Minh, thôn Thuận Vinh, xã Thuận Đức

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

32

Bố Trạch

Phong Nha

TYT Phong Nha

Phong Nha, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

33

Bố Trạch

Xuân Trạch

TYT Xuân Trạch

Xuân Trạch, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

Moderna cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

34

Bố Trạch

Hải Phú

TYT Hải Phú

Hải Phú, Bố Trạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

35

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

36

Tuyên Hóa

Thanh Thạch

TYT Thanh thạch

Thanh Thạch - Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

37

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

38

Quảng Ninh

Võ Ninh

TYT xã Võ Ninh

Võ Ninh, Quảng Ninh

7h -11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

39

Quảng Ninh

Hàm Ninh

TYT xã Hàm Ninh

Hàm Ninh, Quảng Ninh

13h30 - 17h

Đối tượng từ 5 tuổi trở lên

[Trở về]