HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 27/7/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 27/7/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

 

BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Phường Nam Lý - TP Đồng Hới

7h30-16h30

Người từ 12 tuổi trở lên

 

2

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

Số 96, đường Phạm Văn Đồng (36m), phường Đức Ninh Đông

8h00 -16h30

Pfizer cho đối tượng trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

Moderna (mũi 2) cho đối tượng trẻ từ 6 -dưới 12 tuổi

3

Đồng Hới

 

Nhà văn hóa Phường Đồng Hải

số 1, đường 30 tháng 4, phường Đồng Hải

8h00 -16h30

Pfizer cho đối tượng trẻ từ 5-dưới 12 tuổi

Moderna (mũi 2) cho đối tượng trẻ từ 6 -dưới 12 tuổi

4

Quảng Trạch

Quảng Xuân

Trạm Y tế xã Quảng Xuân

Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-11h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

6

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

7

Quảng Trạch

Cảnh Hóa

Trạm Y tế xã Cảnh Hóa

Thôn Cấp Sơn, Xã Cảnh Hóa

7h30-11h00

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

8

Lệ Thủy

Dương Thủy

UBND xã Dương Thủy

UBND xã Dương Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

9

Lệ Thủy

Mỹ Thủy

UBND xã Mỹ Thủy

UBND xã Mỹ Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

10

Lệ Thủy

Thái Thủy

UBND xã Thái Thủy

UBND xã Thái Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

11

Lệ Thủy

Trường Thủy

TYT xã Trường Thủy

TYT xã Trường Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

12

Lệ Thủy

Kim Thủy

TYT xã Kim Thủy

TYT xã Kim Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

13

Lệ Thủy

Ngân Thủy

TYT xã Ngân Thủy

TYT xã Ngân Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

14

Lệ Thủy

Lâm Thủy

TYT xã Lâm Thủy

TYT xã Lâm Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

15

Lệ Thủy

Hoa Thủy

UBND xã Hoa Thủy

UBND xã Hoa Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

16

Lệ Thủy

Sơn Thủy

TYT xã Sơn Thủy

TYT xã Sơn Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

17

Lệ Thủy

Phú Thủy

UBND xã Phú Thủy

UBND xã Phú Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

18

Lệ Thủy

Mai Thủy

TYT xã Mai Thủy

TYT xã Mai Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

19

Lệ Thủy

TTNT Lệ Ninh

UBND TTNT Lệ Ninh

UBND TTNT Lệ Ninh

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

20

Lệ Thủy

An Thủy

UBND xã An Thủy

UBND xã An Thủy

7h30-11h00

- Tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi.

- Tiêm mũi 3 vắc xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi.

- Tiêm mũi cơ bản, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

21

Quảng Ninh

Tân Ninh

TYT xã Tân Ninh

Thôn Nguyệt Áng, Tân Ninh, Quảng Ninh

7h - 17h

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

22

Quảng Ninh

Hiền Ninh

TYT xã Hiền Ninh

Thôn Bắc Cổ Hiền, Hiền Ninh, Quảng Ninh

7h - 17h

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

23

Quảng Ninh

Vạn Ninh

TYT xã Vạn Ninh

Thôn Sỏi, Vạn Ninh, Quảng Ninh

7h - 17h

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

24

Quảng Ninh

Vĩnh Ninh

TYT xã Vĩnh Ninh

Thôn Vĩnh Tuy IV, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

7h - 17h

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

25

Quảng Ninh

Lương Ninh

TYT xã Lương Ninh

Thôn Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh

7h - 17h

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

26

Quảng Ninh

Trường Sơn

TYT xã Trường Sơn

Thôn Long Sơn, Trường Sơn, Quảng Ninh

7h - 17h

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

27

Bố Trạch

Phúc Trạch

Thôn Thanh Sen - Chày Lập

Xã Phúc Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

28

Bố Trạch

Xuân Trạch

TYT Xuân Trạch

Xã Xuân Trạch, Bố Trạch

7h30-16h30

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12

tuổi

- Moderna trẻ từ 6 đến 12 tuổi

- Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

29

Bố Trạch

Lâm Trạch

TYT Lâm Trạch

xã Lâm Trach, Bố Trạch

7h30-16h30

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12

tuổi

30

Bố Trạch

Phú Định

TYT Phú Định

Xã Phú Định, Bố Trạch

7h30-16h30

- Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12

tuổi

 

[Trở về]