HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 29/8/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 29/8/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Tuyên Hóa

Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Kim Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

2

Tuyên Hóa

Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Lê Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

3

Tuyên Hóa

Hương Hóa

TYT Hương Hóa

Hương Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

4

Tuyên Hóa

Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Đồng Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

5

Tuyên Hóa

Ngư Hóa

TYT Ngư Hóa

Ngư Hóa- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

6

Tuyên Hóa

Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

Đồng Lê- Tuyên Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

 

Ba Đồn

Ba Đồn

TYT Ba Đồn

P.Ba Đồn - TX Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

 

Ba Đồn

Quảng Phúc

TYT Quảng Phúc

Quảng Phúc - Ba Đồn

7h30-10h30

13h30-16h30

đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Quảng Ninh

Hải Ninh

TYT xã Hải Ninh

Hải Ninh, Quảng Ninh

7h - 11h

13h30 - 17h

Đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

10

Đồng Hới

 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

Khoa thường trực cấp cứu, BVĐK ĐH 178 Lê Lợi, P, Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

12

Đồng Hới

 

Trụ sở các Hội thành phố

96 Phạm Văn Đồng (đường 36m), P Đức Ninh Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Đối tượng 12 tuổi trở lên

13

Quảng Trạch

Quảng Đông

Trạm Y tế xã Quảng Đông

Đội 6, Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

14

Quảng Trạch

Quảng Hưng

Trạm Y tế xã Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

15

Quảng Trạch

Quảng Kim

Trạm Y tế xã Quảng Kim

Thôn 1, Xã Quảng Kim

7h30-10h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

16

Quảng Trạch

Quảng Thạch

Trạm Y tế xã Quảng Thạch

Thôn 5, xã Quảng Thạch

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

17

Quảng Trạch

Quảng Tùng

Trạm Y tế xã

Quảng Tùng

Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

18

Quảng Trạch

Phù Hóa

Trạm Y tế xã

Phù Hóa

Thôn Trường Long, Xã Phù Hóa

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

`19

Quảng Trạch

Quảng Hợp

Trạm Y tế xã

Quảng Hợp

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Hợp

7h30-10h30

13h30-16h30

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 12 tuổi trở lên

 

Quảng Trạch

Quảng Châu

Trạm Y tế xã

Quảng Châu

Thôn Minh Trung, Xã Quảng Châu

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

20

Quảng Trạch

Quảng Phú

Trạm Y tế xã

Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 3, Xã Quảng Phú

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

21

Quảng Trạch

 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng

7h30-10h30

13h30-16h30

Các đối tượng từ 12 tuổi trở lên

[Trở về]