HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày25/7/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 25/7/2022

TT

Huyện/thị xã/ thành phố

Xã/phường

Địa điểm tiêm

Địa chỉ

Thời gian tiêm

Đối tượng

1

Đồng Hới

 

BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Phường Nam Lý - TP Đồng Hới

7h30-16h30

Người từ 12 tuổi trở lên

2

Bố Trạch

Phúc Trạch

TYT xã Phúc Trạch

Xã Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

7h30-16h30

Pfizer trẻ 5<12

Pfizer đối tượng từ 12 trở lên

3

Bố Trạch

Nhân Trạch

TYT xã Nhân Trạch

Xã Nhân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

7h30-16h30

Pfizer trẻ 5<12

Pfizer đối tượng từ 12 trở lên

4

Bố Trạch

TT Hoàn Lão

Trung tâm Y tế Bố Trạch

TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

7h30-16h30

Pfizer trẻ 5<12

Pfizer đối tượng từ 12 trở lên

5

Đồng Hới

 

Nhà văn hóa phường Đồng Hải

Số 1 đường 30 tháng 4 - Phường Đồng Hải

8h00-16h30

Pfizer trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Mũi 2 Moderna trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

6

Đồng Hới

Nam Lý

Trạm Y tế phường Nam Lý

Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

7h30-16h30

Pfizer đối tượng từ 12 tuổi trở lên

7

Đồng Hới

Đồng Sơn

TYT phường Đồng Sơn

Phường Đồng Sơn- TP. Đồng Hơi

7h30 - 16h30

Pfizer đối tượng từ 12 tuổi trở lên

8

Đồng Hới

Thuận Đức

TYT xã Thuận Đức

Xã Thuận Đức - TP. Đồng Hới

7h30 - 16h30

Pfizer đối tượng từ 12 tuổi trở lên

9

Ba Đồn

Quảng Tiên

Nhà văn hoá thôn Tiên Xuân

Thôn Tiên Xuân- Xã Quảng Tiên- TX Ba Đồn

8h-11h

Pfizer: trẻ 5<12 tuổi

Pfizer: đối tượng từ 12 tuổi trở lên

10

Quảng Ninh

 

TTYT huyện Quảng Ninh

Thôn Thượng Hậu, xã Võ Ninh, Quảng Ninh

13h30 - 17h

Từ 12 tuổi trở lên

11

Quảng Ninh

TT. Quán Hàu

Trạm Y tế TT. Quán Hàu

TDP Hùng Phú, TT. Quán Hàu, Quảng Ninh

7h - 17h

Pfizer: trẻ 5- <12 tuổi

Pfizer: đối tượng từ 12 tuổi trở lên

12

Tuyên Hóa

Xã Kim Hóa

TYT Kim Hóa

Thôn Kim Lũ 2

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

13

Tuyên Hóa

Xã Lâm Hóa

TYT Lâm Hóa

 

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

14

Tuyên Hóa

TT Đồng Lê

TYT Thị Trấn

TK3

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

15

Tuyên Hóa

Xã Lê Hóa

TYT Lê Hóa

Thôn Quảng Hóa- Lê Hóa

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

16

Tuyên Hóa

Xã Thạch Hóa

TYT Thạch Hóa

 

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

17

Tuyên Hóa

Xã Đức Hóa

TYT Đức Hóa

Thôn 4

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

18

Tuyên Hóa

Xã Đồng Hóa

TYT Đồng Hóa

Thôn Đồng Giang

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

19

Tuyên Hóa

Xã Sơn Hóa

TYT Sơn Hóa

Thôn Tam Đăng

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

20

Tuyên Hóa

TT. Đồng Lê

TTYT Tuyên Hóa

TK Tam Đồng

7h30-16h30

Người từ đủ 5 tuổi trở lên

 

[Trở về]