HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách trực đường dây nóng phòng chống dịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
DANH SÁCH
DANH SÁCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG PCD TẾT NGUYẾN ĐÁN 2022
TT Đơn vị 29/01/2022 30/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 06/02/2022
1 Sở Y tế Đặng Thị Thanh Huyền
0855777286
Lê Thị Vân Ân
0979071467
Vũ Việt Hưng
0982701579
Đinh Giang Linh
0944888251
Vũ Việt Hưng
0982701579
Đặng Thị Thanh Huyền
0855777286
Trương Phan Thị Hải Hà
0901998668
Lê Thị Vân Ân
0979071467
Đinh Giang Linh
0944888251
1 CDC Huỳnh Công Hùng 0917420268 Trần Công Thành 0912151559 Trương Hoàng Tấn Thọ 0833220123 Phạm Minh Tuấn 0941374288 Huỳnh Công Hùng 0917420268 Trần Công Thành 0912151559 Trương Hoàng Tấn Thọ 0833220123 Phạm Minh Tuấn 0941374288 Huỳnh Công Hùng 0917420268
2 TTYT Lệ Thủy Nguyễn Văn Phong 0916137677 Nguyễn Hữu Hùng 0888576667 Nguyễn Văn Phong 0916137677 Nguyễn Hữu Hùng 0888576667 Nguyễn Văn Phong 0916137677 Nguyễn Hữu Hùng 0888576667 Nguyễn Văn Phong 0916137677 Nguyễn Hữu Hùng 0888576667 Nguyễn Văn Phong 0916137677
3 TTYT Quảng Ninh Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668 Lê Việt Hưng 0917485668
4 TTYT Đồng Hới Nguyễn Huy Bổng 0912709724 Phan Thanh Phong 0917388076 Nguyễn Huy Bổng 0912709724 Lê Thanh Cảnh 0947245858 Phan Thanh Phong 0917388076 Nguyễn Huy Bổng 0912709724 Lê Thanh Cảnh 0947245858 Phan Thanh Phong 0917388076 Nguyễn Huy Bổng 0912709724
5 TTYT Bố Trạch Bs Phạm Thế Anh 0945134100 Bs Nguyễn Văn Đức 0905856788 Bs Phạm Thế Anh 0945134100 Bs Nguyễn Văn Đức 0905856788 Bs Phạm Thế Anh 0945134100 Bs Nguyễn Văn Đức 0905856788 Bs Phạm Thế Anh 0945134100 Bs Nguyễn Văn Đức 0905856788 Bs Phạm Thế Anh 0945134100
6 TTYT Ba Đồn Trương Thanh Tân 0917758123 Mai Xuân Học 0977203477 Nguyễn Phúc Kỳ 0915388946 Trương Thanh Tân 0917758123 Mai Xuân Học 0977203477 Nguyễn Phúc Kỳ 0915388946 Trương Thanh Tân 0917758123 Mai Xuân Học 0977203477 Nguyễn Phúc Kỳ 0915388946
7 TTYT Quảng Trạch Trần Thị Khánh Hồng 0945020776 Uông Đình Thái 0945942468 Trần Thị Khánh Hồng 0945020776 Uông Đình Thái 0945942468 Trần Thị Khánh Hồng 0945020776 Uông Đình Thái 0945942468 Trần Thị Khánh Hồng 0945020776 Uông Đình Thái 0945942468 Trần Thị Khánh Hồng 0945020776
8 TTYT Tuyên Hóa Lê Thị Phương Hạnh 0986078141 Nguyễn Thị Thu Hương 0911366898 Bùi Trung Đức 0961106189 Đinh Ngọc Phú 0912397525 Lê Thọ Dương 0943376219 Đinh Ngọc Phú 0912397525 Bùi Trung Đức 0961106189 Nguyễn Thị Thu Hương 0911366898 Lê Thọ Dương 0943376219
9 TTYT Minh Hóa Nguyễn Tuấn Việt 0919015567 Phạm Văn Chung 0915848075 Nguyễn Tuấn Việt 0919015567 Phạm Văn Chung 0915848075 Nguyễn Tuấn Việt 0919015567 Phạm Văn Chung 0915848075 Nguyễn Tuấn Việt 0919015567 Phạm Văn Chung 0915848075 Nguyễn Tuấn Việt 0919015567
10 BV YDCT tỉnh Hoàng Thị Kim Thoa 0912152116 Bùi Quốc Dẫu 0913879955 Lê Thị Loan 0918514826 Trần Xuân Phú 0912495897 Nguyễn Văn Dương 0918809167 Bùi Quốc Dẫu 0913879955 Hoàng Thị Kim Thoa 0912152116 Nguyễn Văn Dương 0918809167 Trần Xuân Phú 0912495897
11 BVĐK KV BQB Lê Thị Lệ Thu 0914212032 Đàm Thanh Ngân 0906404388 Nguyễn Viết Thái 0942239045 Lê Ngọc Bích 0915455978 BS Lê Thị Lệ Thu 0914212032 Đàm Thanh Ngân 0906404388 Nguyễn Viết Thái 0942239045 Lê Ngọc Bích 0915455978 Lê Thị Lệ Thu 0914212032
12 BVĐK Lệ Thủy Phan Văn Hợi 0942795895 Nguyễn Hữu Thảo 0912690155 Ngô Đức Vận  0941378579 Nguyễn Thanh Phong  0911378699 Phan Văn Hợi 0942795895 Lê Thị Thương  0941747951 Nguyễn Thanh Phong 0911378699 Phan Văn Hợi 0942795895 Ngô Đức Vận 0941378579
13 BVĐK Quảng Ninh Phạm Hồng Thanh 0905816567 Nguyễn Hữa Tuân 0989345066 Nguyễn Văn Thân  0905512024   Phạm Hồng Thanh 0905816567 Hồ Văn Tiến 0905833575 Nguyễn Hữu Tuân 0989345066 Nguyến Văn Thân 0905512024  Phạm Hồng Thanh 0905816567 Hồ Văn Tiến 0905833575
14 BVĐK Bố Trạch Lê Chiêu Tú 0911366575 Lê Lượng Bình 0911367585 Hoàng Hữu Công 0832791516 Nguyễn Tất Thắng 0932495686 Lê Lượng Bình 0911367585 Lê Chiêu Tú 0911366575 Hoàng Hữu Công 0832791516 Lê Chiêu Tú 0911366575 Lê Lượng Bình 0911367585
15 BVĐK Tuyên Hóa Hoàng Văn Toan 0939184182 Trần Bá Kế 0778545667 Hoàng Thái Hậu 0941369579 Đoàn Thị Lan Phương 0833299699 Nguyễn Thị Ngân 0838880245 Đoàn Thị Thu Trang 0918863024 Hoàng Văn Toan 0911227447 Trần Hải Hà 0834053827 Trần Bá Kế 0778545667
16 BVĐK Minh Hóa Đinh Văn Thìn 0911885822 Đinh Thị Hưởng 0983109357 Đỗ Thanh Bình 0911376858 Đinh Thị Hưởng 0983109357 Đinh Thanh Giáo 0918896985 Đỗ Thanh Bình 0911376858 Đinh Văn Thìn 0911885822 Đinh Thị Hưởng 0983109357 Đinh Thanh Giáo 0918896985
[Trở về]