HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Đào tạo ban đầu và cập nhật về tiêu chuẩn "Thực hành tốt bán lẻ thuốc" 
Công văn số 408/SYT-NVD ngày 13/3/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc đào tạo ban đầu và cập nhật về tiêu chuẩn "Thực hành tốt bán lẻ thuốc"

[Trở về]