HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Mời chào giá thuốc tân dược, thuốc tiêm tránh thai, phương tiện tránh thai cung ứng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu thuốc tân dược, thuốc tiêm tránh thai, phương tiện tránh thai cung ứng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, chi tiết tại các văn bản...
Xem tiếp
Gia hạn thời gian gửi báo giá 
Gia hạn thời gian gửi báo giá trang thiết bị y tế cho tuyến xã, trang thiết bị văn phòng cho tuyến xã và trang thiết bị y tế cho tuyến huyện. 
Xem tiếp
Đề nghị gửi chào giá trang thiết bị y tế 

           Sở Y tế tỉnh Quảng Bình có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp
Mời quan tâm tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế cho dự án 
Mời quan tâm tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế cho dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 đơn vị Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp
Mời quan tâm tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá 
 Mời quan tâm tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp