HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Đề nghị gửi báo giá trang thiết bị y tế 
Văn bản số 1340/SYT-KHTC ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế Quảng Bình về việc đề nghị gửi báo giá trang thiết bị y tế
          Sở Y tế tỉnh Quảng Bình có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

          Kính mời mời các doanh nghiệp quan tâm, có năng lực, khả năng cung cấp báo giá theo Biểu mẫu ở phụ lục đính kèm, gửi báo giá bằng văn bản đến Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Số 02, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), trước ngày 30/05/2022.

          Trân trọng./.

TOÀN BỘ NỘI DUNG VĂN BẢN (PDF, Ký số)

[Trở về]