HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Liên hệ

Điện thoại

Fax/E-mail

1

Thanh tra Sở

Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

2

Phòng Tổ chức cán bộ

Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

4

Phòng Nghiệp vụ Y

Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

5

Phòng Nghiệp vụ Dược

Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

6

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình

Số 28, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

7

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình

Số 123, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

8

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Bình

Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

9

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình

Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

10

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

Số 164, đường Bà Triệu, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

 

11

Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình

Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

12

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

Tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

 

 

14

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

Dinh 10, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

 

15

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

Số 178, đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

 

17

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

 

 

18

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

 

 

19

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

 

20

Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy

Thôn Phan Xá, xã Xuân thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

 

 

21

Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 

 

22

Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

Số 180, Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

 

 

23

Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

 

24

Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn

Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

 

 

25

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

 

 

26

Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa

Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình

 

 

27

Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa

Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

 

 

 

 

[Trở về]