HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng WB 
Công văn 1923/SYT-KHTC ngày 08/10/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng...
Xem tiếp
Khảo sát thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp Trạm Y tế xã 
Công văn số 1037/SYT-KHTC, ngày 27/6/2017 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Khảo sát thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp Trạm Y tế xã
Xem tiếp
Mời báo giá chào hàng máy trợ thính cấp cho trẻ khiếm thính 
 Mời báo giá chào hàng máy trợ thính cấp cho trẻ khiếm thính
Xem tiếp