HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
"Kế hoạch Quản lý môi trường xã hội" dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Bình 

            Tỉnh Quảng Bình hiện nay chỉ có Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch do chia tách huyện từ năm 2014 đến nay vẫn chưa có cơ sở để làm việc (đang mượn tạm trụ...

Xem tiếp
Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng WB 
Công văn 1923/SYT-KHTC ngày 08/10/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng...
Xem tiếp
Khảo sát thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp Trạm Y tế xã 
Công văn số 1037/SYT-KHTC, ngày 27/6/2017 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Khảo sát thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp Trạm Y tế xã
Xem tiếp
Mời báo giá chào hàng máy trợ thính cấp cho trẻ khiếm thính 
 Mời báo giá chào hàng máy trợ thính cấp cho trẻ khiếm thính
Xem tiếp