HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

          Sở Y tế được giao chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý. Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho dự thảo Nghị quyết.

 

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về địa chỉ: Sở Y tế Quảng Bình, số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: syt@quangbinh.gov.vn.

 

Thời gian tiếp nhận ý kiến: đến hết ngày 06/12/2019.

 

Xem chi tiết nội dung dự thảo Nghị quyết tại đây

 

Xem chi tiết phụ lục dự thảo Nghị quyết tại đây

[Trở về]