HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Mời chào giá thuốc tân dược, thuốc tiêm tránh thai, phương tiện tránh thai cung ứng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu thuốc tân dược, thuốc tiêm tránh thai, phương tiện tránh thai cung ứng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, chi tiết tại các văn bản...
Xem tiếp
Gia hạn thời gian gửi báo giá 
Gia hạn thời gian gửi báo giá trang thiết bị y tế cho tuyến xã, trang thiết bị văn phòng cho tuyến xã và trang thiết bị y tế cho tuyến huyện. 
Xem tiếp
Quyết định cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề dược 
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (từ năm 2021...
Xem tiếp
Mời báo giá trang thiết bị 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế

Xem tiếp
Mời chào gia hóa chất, chế phẩm diệt muỗi 
Công văn số 2232/CV-KSBT ngày 01/12/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc mời chào gia hóa chất, chế phẩm diệt muỗi
Xem tiếp