HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Gia hạn thời gian gửi báo giá máy siêu tâm tổng quát 
Ngày 25/5/2022, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1338/SYT-KHTC về việc đề nghị gửi báo giá máy siêu âm tổng quát, nay để đảm bảo thu thập đầy đủ báo giá cần thiết Sở Y tế gia hạn thời gian gửi báo giá đến hết ngày 15/6/2022. Sở Y tế thông báo để các doanh nghiệp được biết.

TẢI VĂN BẢN 1506/SYT-KHTC (PDF, Ký số)

[Trở về]