HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Giao ban trực tuyến về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 
Để triển khai thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Sở Y tế tổ chức giao ban trực tuyến, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: khai mạc lúc 14h00, ngày 06/02/2023 (Thứ Hai).

 

2. Địa điểm:

 

- Tại đầu cầu tuyến tỉnh: Phòng họp tầng 2 - Cơ quan Sở Y tế Quảng Bình (02 Hồ Xuân Hương - TP Đồng Hới - Quảng Bình);

 

- Tại đầu cầu các huyện, thị xã: Tại Phòng khám chữa bệnh từ xa của các bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở.

 

3. Thành phần mời:

 

3.1 Đầu cầu tuyến tỉnh

 

- Sở Y tế: Ban giám đốc; Trưởng,phó phòng: Nghiệp vụ Y, Kế hoạch tài chính, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Thanh tra;

 

- Các đơn vị trên địa bàn thành phố Đồng Hới : BGĐ, trưởng phòng KHTH (hoặc Kế hoạch Nghiệp vụ), Điều dưỡng, Quản lý chất lượng, Dược, Tài chính kế toán.

 

3.2 Đầu cầu tuyến huyện

 

- Bệnh viện ĐK KV Bắc Quảng Bình, bệnh viện đa khoa các huyện: Giám đốc, Trưởng các khoa phòng: Tài chính kế toán, Kế hoạch tổng hợp, Dược.

 

- Trung tâm Y tế các huyện, TX: Giám đốc, Trưởng phòng: Kế hoạch nghiệp vụ; Dược, Tài chính kế toán.

 

TẢI XUỐNG BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

[Trở về]