HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu tổng quan 
 

TỔNG QUAN VỀ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ:

 

Số 02, Hồ Xuân Hương, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại:

 

(0232) 3822562

(0232) 3822772 - giải đáp các vấn đề về khám chữa bệnh, phòng chống dịch...

Fax:

 

(0232) 3824026

Email:

 

syt@quangbinh.gov.vn

Website:

 

https://syt.quangbinh.gov.vn

Trụ sở: Sở Y tế

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

 

 

TT
Họ và tên Chức vụ    Số điện thoại Thư điện tử
1 Ông Dương Thanh Bình Giám đốc (0232) 3509333
2 Ông Phan Thanh Hải Phó Giám đốc (0232) 3844505
3 Ông Lê Thanh Tuân Phó Giám đốc (0232) 3822773
4 Ông Đinh Viễn Anh Phó Giám đốc (0232) 3851089  

 

[Trở về]