HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

          Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

 

          Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23/6/2009;

 

          Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

 

          Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2;

 

          Căn cứ Công văn số 461/UBND-TH ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc đăng ký thông qua một số Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

          Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý cho dự thảo Nghị quyết.

 

          Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về địa chỉ: Sở Y tế Quảng Bình, số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: syt@quangbinh.gov.vn.

 

          Thời gian tiếp nhận ý kiến: đến hết ngày 12/04/2022.

 

Xem chi tiết nội dung dự thảo Nghị quyết tại đây.

[Trở về]