HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý dự thảo Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Góp ý dự thảo Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
 Công văn số 2187/SYT ngày 22/12/2017 của Sở Y tế Quảng Bình

[Trở về]