HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Y tế Quảng Bình 
Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Y tế Quảng Bình
I. Các văn bản của Sở Y tế Quảng Bình về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Chính sách chất lượng TCVN ISO 9001

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001

Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001

II. Các quy trình ISO áp dụng tại Sở Y tế Quảng Bình

1. Lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Phần 1 

Phần 2 

Phần 3 

2. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Phần 1  

Phần 2  

Phần 3  

Phần 4  

Phần 5  

Phần 6  

Phần 7  

Phần 8  

3. Lĩnh vực trang thiết bị y tế

[Trở về]