HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hồ sơ đề nghị xét tặng "Thầy thuốc ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân" 
 Hồ sơ đề nghị xét tặng "Thầy thuốc ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân"
 - Mẫu tổng hợp Danh sách trích ngang đề nghị "Thầy thuốc nhân dân" trình Hội đồng

 - Mẫu tổng hợp Danh sách trích ngang đề nghị "Thầy thuốc ưu tú" trình Hội đồng

 - Mẫu Hồ sơ xét tặng danh hiệu "Thầy tuốc ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân"

[Trở về]