HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 số 991/KH-SYT, ngày 08/4/2016 của Sở Y tế

và Kế hoạch (hoàn chỉnh) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016, ngày 09/6/2016 của Sở Y tế

Tải Kế hoạch số 991/KH-SYT tại đây

Tải Kế hoạch số 1346/KH-SYT tại đây

[Trở về]