HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh; công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; quản lý và sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất; quản lý thu, chi kinh phí tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

Kết luận số 2414/KL-SYT ngày 09/9/2022 của Sở Y tế

[Trở về]