HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra về hành nghề y tế tư nhân đợt 1 
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật tại các cơ sở hành nghề y dược tư nhân đợt 1 được cấp phép hoạt động trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới (Kết luận số 16/KL-TTr ngày 09/5/2019 của Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình)
Nội dung Kết luận:

[Trở về]